تماس بگیرید

88308729-88307890

خدمات سایت

اساتید با تجربه
اساتید با تجربه
اساتید اموزشگاه دارای سوابق تحصیلی و مدارک معتبر و دارای چندین سال تجربه و کار در رشته مربوط می باشند.
ارائه مدارک بین المللی
ارائه مدارک بین المللی
ارائه گواهینامه های بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور،ارائه مهارت از موسسه آموزشی MPT اتریش،ارائه مهارت پایان دوره از آموزشگاه
تضمین یادگیری آموزش
تضمین یادگیری آموزش
اگر کارآموز به هردلیل نیاز به تکرار کلاس و یا حتی در جلسه اموزشی غیبت داشت آموزشگاه موظف است به صورت کاملا رایگان کلاس جبرانی برگزار نماید
پشتیبانی کاراموزان
پشتیبانی کاراموزان
در اموزشگاه فضایی تعبیه شده که کار اموزان می توانند حین دوره و یا حتی بعد از دوره در صورت لزوم از لوازم اموزشگاه به صورت رایگان استفاده کنند.همچنین پشتیبان های اموزشگاه،کارآموزان را در امر پشتیبانی،راهنمایی میکنند
دسترسی مناسب به اموزشگاه
دسترسی مناسب به اموزشگاه
دسترسی مناسب آموزشگاه به ایستگاه مترو شهدای هفتم تیر
زمان های مختلف
زمان های مختلف
کلاس های آموزشگاه در شیفت های های صبح، ظهر و بعد ازظهر برگزار می شود. کار آموزان به راحتی می توانند زمان خود را با زمان کلاس ها هماهنگ کنند.